Konopné kluby

Existují uživatelé konopí, kteří mají zájem užívat konopí bez právních problémů a překážek na klidném místě. Klub může být pro tyto lidi ta nejlepší volba. Konopný klub je perfektním řešením pro lidi, kteří z nějakého důvodu nemůžou nebo nechtějí konopí pěstovat doma.

Konopné kluby (Cannabis Social Clubs – CSC) jsou nezisková sdružení registrovaná podle právních předpisů jako registrované spolky. Kluby jsou tvořeny konzumenty konopí a veškerá produkce slouží výhradně k uspokojení potřeb svých členů.

Konopné kluby jsou nejrozšířenější ve Španělsku, kde fungují řadu let. I přes rostoucí oblibu Cannabis Social Clubs není jejich činnost dotována ze státních příspěvků. Vše se hradí z členských příspěvků. 

Konopné kluby mají několik výhod:

Kluby musí zůstat pro okolí neviditelné a reklama je povolena pouze online formou. Dále bude nutné aby vzdálenost od školských zařízení byla dostatečná.

Konopné kluby vyžadují efektivní řízení a přísnou kontrolu své činnosti, k čemuž je nejlepší mít různé technologické nástroje nebo řídící software, které tento úkol usnadní.

Asociace konopných klubů

Na podporu nově vznikajících konopných klubu vznikla asociace, která si klade za cíl vzájemnou pomoc a spolupráci. Více zde. Zástupci asociace se aktivně podílí na připravované novele zákona která má regulovat konopí konopi.vlada.cz Pokud si chcete založit konopný klub ve svém městě. Asociace může zájemcům usnadnit tuto cestu ověřeným postupem a zároveň bude možné ušetřit náklady. Pár vzorových příkladů kalkulace nákladů. Města kde s velkou pravděpodobností vzniknou konopné kluby naleznete v mapě. Konopný klub musí založit minimálně 3 lidi. Zakládající členové musí uspořádat první ustavující shromáždění, na kterém se zvolí vedení a schválí se stanovy, které budou řídit chod spolku, formulující pravidla fungování. Přesná pravidla jak nastavit fungování spolku zatím nejsou známa.

Konopné kluby jsou otevřené debatě a pokusí se odpovědět všem na jejich dotaz. K tomu účelu vzniklo fórum který by mělo zajistit maximální otevřenost všem zájemcům ať už chcete založit konopný klub, nebo být jeho členem.

Klikni a vstoupíš do fóra.

Práva a povinnosti členů

Každý kdo bude mít zájem si pěstovat konopí pro osobní potřebu, bude muset být plnoletý. A bude muset být registrován ve statním registru. Přesná forma a fungování není doposud známá. Každý člověk, může být členem pouze jednoho spolku na který deleguje svá právo pěstovat si omezené množství konopí pro vlastní potřebu.

Poskytnutí konopí třetím osobám mimo klub bude považováno za hrubé porušení a po zjištění této události bude následovat vyškrtnutí z klubu. Také může přijít postih od státního registru, kde vyškrtnutí znemožní si legálně pořídit marihuanu. Dále pak, bude posuzováno toto jednání jak nezákonné a vše bude řešit PČR.

Jak by to mohlo fungovat