Malta: konopné kluby bude možné registrovat od 28.února


Konečně jsou zveřejněny detaily toho, co vláda očekává od potenciálních vlastníků neziskových konopných klubů. Žádosti bude možné posílat od 28. února a rozeběhne se tak další možnost jak se na Maltě legálně dostat ke konopí s obsahem větším než 0,3% THC.

Ministryně pro reformy Rebecca Buttigieg spolu s Leonid McKay z úřadu pro odpovědné užívání konopí (ARUC) zdůraznili, že se jedná o první právní rámec svého druhu v Evropě, a poznamenali, že se jedná o „průkopnický“ právní krok… i když lze očekávat, že dojde k „chybám“.

Neziskové kluby se budou nazývat ‘Cannabis Harm Reduction Associations’ a budou muset být registrovány u ARUC, aby mohly získat licence. 

Jak si mohu otevřít konopný klub na Maltě?

Bude nutné splnit všechny níže uvedené podmínky, pravidla.

Zaměstnanci klubu a členové

Každý klub musí mít dva zakládající členy a seznam správců, kteří musí mít bydliště na Maltě po dobu pěti let. V klubu bude rovněž jmenován kontrolor kvality a osoby odpovědné za bezpečnost a distribuci. Žádný ze správců uvedených na seznamu nesmí mít trestní minulost v oblasti insolvence, praní špinavých peněz nebo financování terorismu. To má zabránit využívání neziskových klubů jako zástěrky pro organizovaný zločin.

Lidé pracující v těchto klubech budou rovněž proškoleni ARUC v oblasti harm reduction.

Členem klubu se bude moci stát každý, komu je více než 18 let, nebude však moci být členem více klubů.

Licence a poplatky

Registrační poplatek bude činit 1 000 euro.

Poplatek za licenci pro prvních 50 členů bude činit 8 750 eur. Licence bude zpočátku platit jeden rok s možností prodloužení o tři roky. Poplatek za žádost se bude lišit podle velikosti členské základny. Po schválení žádosti proběhne pohovor, na jehož konci bude schváleno samotné zřízení.

Každý klub musí také předložit ARUC své auditované finanční účty.

Každý klub bude muset odevzdávat procentuální podíl z každého vydělaného eura do fondu na snižování škod.

Každý klub již bude muset uvést lokaci klubu a místo pro pěstování, a to buď uvnitř, nebo venku, již pří podání žádosti.

Prodej marihuany, atd.

Nebudou stanoveny žádné cenové stropy ani minimální úrovně cen konopných produktů a kluby nebudou podléhat zdanění.

Úřad však stále komunikuje s komisařem pro daně, aby zjistil, zda se na prodej konopí bude vztahovat DPH.

Kluby by však měly usilovat o to, aby jejich cena konopí byla nižší než cena na černém trhu.

Konopné kluby nebudou smět prodávat alkohol. V klubech bude možné prodávat drobné příslušenství, například mlýnky, papírky.

Konopí bude možné prodávat pouze ve formě sušeného květu. V těchto klubech nebude možné koupit jointy.

Pěstování konopí

Kluby budou mít na starosti pěstování svého produktu od semínka až po prodej. Kluby budou moci nakupovat semena ze zahraničí, ale pouze z trhu EU a dalších schválených jurisdikcí.

ARUC bude provádět kontrolu kvality pomocí vzorků z konopných klubů, aby se ujistila, že nikdo nedostane kontaminovaný produkt. Úřad bude k testování využívat akreditované a nezávislé laboratoře.

Kluby budou moci pěstovat konopí na jakémkoli dostupném místě (pole, nebo skleník). Rostliny konopí však budou muset být ukryty před veřejností, a to buď ve skleníku, nebo jinými metodami.

Pěstební místa budou muset splňovat určitá kritéria, jako je například speciální kamerový systém a ventilační systém.

Nebude stanoven žádný strop pro obsah THC.

Prodávané konopí musí být opatřeno varováním odrazujícím od jeho konzumace.

Další důležité informace

Každý klub může ve svých prostorách držet maximálně 500 g, s přibývajícími členy se bude limit zvyšovat.

Každý klub může mít až 500 členů.

Samotný klub si může zřídit provozovnu kdekoli na Maltě, nesmí se však nacházet v blízkosti školy nebo centra pro mládež. Minimálně 250 metrů od škol a středisek mládeže, ale mohou být zřízeny i v obytných oblastech.

Každý klub musí předložit jak místo pro svůj klub, tak i místo, kde bude jeho pěstírna.

Kluby nebudou smět propagovat konopí a názvy klubů.

Každá organizace bude zodpovědná za celou cestu konopí – od semínka až po prodej.

Kluby si musí konopí vypěstovat sám a nemohou ho nakupovat od třetí strany nebo jiné organizace.

Kluby nebudou moci inzerovat své služby a budou povinny zaměřit se na snižování škod před všemi ostatními zájmy.

Příjmy klubů musí být reinvestovány do provozu klubu nebo do mezd pracovníků, přičemž část příjmů musí být vložena do fondu určeného na snižování škod.

V první fázi budou moci do klubů vstoupit pouze obyvatelé Malty; status turistů bude projednán později.

ARUC nebude stanovovat kvóty na počet klubů, které mohou být na ostrovech zřízeny.

Úřad také stále diskutuje o tom, zda budou moci členové kouřit uvnitř klubu.

Každý, kdo bude přistižen při porušení některého z výše uvedených pravidel a kritérií, bude varován prostřednictvím varovných dopisů, než budou přijato opatření v podobě pozastavení nebo odebrání licence klubu a zabavení jeho produktů z konopí v souladu s právními normami.

Facebook Comments Box