Návrh České Pirátské strany


FORMA: spolek (nezisková organizace)
LICENCE: (schválení Agenturou / IOPL, není udělena automaticky)
• opravňuje k vypěstování maximálně 5 rostlin konopí na člena
na základě delegování samopěstitelské pravomoci,
• výdej konopí je možný ve dvou variantách: (1) po jednorázových
výběrech až 10 g za den (max. 100 g měsíčně) pouze členům spolku, (2)
rozdělením sklizně; stanovení způsobu rozdělení sklizně
a její distribuce je předmětem žádosti o licenci,
• maximální objem produkce konopí 250 rostlin a 50 členů
v daný moment,
• výdej konopí formou rozdělení sklizně automaticky snižuje měsíční limit
nákupu konopí v retail. síti na 50 g měsíčně (u jednorázových výběrů

Facebook Comments Box