Konopné společenské kluby v současných reformách legalizace


Konopné sociální kluby (CSC), na které se zaměřuje tento článek, jsou nezisková sdružení, která dodávají konopí spotřebitelům s cílem snižovat škody. CSC mohou mít pozitivní vliv na zdraví při užívání konopí, například díky podpoře bezpečnějších produktů a zodpovědného užívání.

Existuje mnoho způsobů, jak může model CSC snížit negativní zdravotní důsledky užívání konopí, a proto by jej měli tvůrci politik v oblasti legální nabídky konopí zvážit.

Přesunutím co největšího počtu spotřebitelů z neregulovaného do legálního prostoru by mělo dojít ke snížení škod souvisejících s užíváním konopím.

Je třeba také poznamenat, že lepší uchopení sociální spravedlnosti v oblasti nabídky konopí by mohlo být užitečné při řešení neregulovaného trhu.

CSC v nedávné době provedly důležitý přechod od samořízení ve Španělsku, na spolky vedené politikou vlád. Zejména v Uruguayi a nejnověji na Maltě, kde se kluby staly klíčovými hráči při reformě drogové politiky.

Zkušenosti ze světa

Reforma legalizace konopí v řadě států USA a v Kanadě otevřela cestu k ziskovým trhům s konopím pro dospělé. Výzkumníci v oblasti veřejného zdraví před tímto přístupem varovali a zdůraznili, že ziskové subjekty mají motivaci rozšiřovat užívání konopí a související závislost prodejem konopí, používáním reklam a propagací užívání konopí.

Přesto doposud pouze jedna až dvě třetiny konopí spotřebovaného v jurisdikcích, které ho legalizovaly pro dospělé, pocházely z legálních zdrojů.

Dvě jurisdikce, Uruguay a Malta, zavedly CSC jako součást legalizační politiky vedené vládou, což je nápadně odlišný přístup.

Uruguay

V Uruguayi nebyl model CSC součástí původního vládního návrhu legalizace. Možná i proto jsou předpisy uruguayských CSC velmi přísné. Rizikem těchto přísných regulací je nízká účast v tomto modelu nabídky. V Uruguayi je pouze asi 7000 konzumentů konopí registrovanými členy CSC, oproti sedminásobnému počtu těch, kteří si konopí zakoupili v lékárně.

Malta

Zde doposud není jediný fungují klub. Opakovaně došlo k zmírnění pravidel, kvůli velice přísnému nastavení, které vedlo až k nemožnosti založit klub.

Španělsko

Ve Španělsku se CSC do značné míry regulují samy a fungují na principu tolerance ze strany vedení státu. Přesto nedávný výzkum ze Španělska naznačil, že mechanismy pro zajištění praxe snižování škod v CSC mohou být poměrně účinné. Studie u členů CSC zjistila, že jen velmi málo členů zvýšilo své užívání v průběhu trvání členství a někteří dokonce užívání snížili.

Německo

Původní plán německé vlády nezahrnoval konopné kluby. Momentálně se zdá že kluby budou hlavní pilíř německé legalizace.

Dosavadní přínosy modelu CSC

CSC skutečně ze své podstaty zahrnuje lidi se zkušenostmi s užíváním konopí, včetně těch, kteří byli v minulosti odsouzeni. Tyto komunity mohou být přínosem také z hlediska sociální rovnosti a sociální spravedlnosti v postprohibičních režimech.

Zapojením komunity do legálních systémů dodávek konopí pro dospělé může jejich členům poskytnout legitimitu a zastoupení v novém prostředí legalizované nabídky.

Pozitivní vliv na bezpečnější užívání konopí může mít také participativní povaha modelu CSC. Zejména kontrola procesu pěstování ze strany spotřebitelů pomohla zabránit škodlivým příměsím v konopných produktech.

Existují náznaky, že monitorovaný výdej v CSC (tj. stanovení vlastních limitů i celkových limitů) může pomoci získat lepší kontrolu nad užíváním konopí členy a snížit riziko vzniku závislosti.

Zdá se, že hlavním faktorem snižování škod způsobených užíváním konopí v modelu CSC je zapojení spotřebitelů. Ukázalo se, že výdej konopí pod vedením vrstevníků zlepšuje znalosti spotřebitelů o účincích různých konopných produktů a účinných složek, což pomáhá zmírňovat nepříznivé účinky konopí na duševní zdraví a odrazuje od nadměrné intoxikace. Vedení klubu také rozšířilo způsoby podávání konopí, které snižují škodlivost konopí na dýchací systém, jako je používání vaporizérů pro lékařské účely a zdržení se míchání konopí s tabákem.

Daně

Možnosti daňových příjmů v modelu CSC jsou omezené vzhledem k jeho neziskovému charakteru a výrobě ve vlastnictví spotřebitelů. Od sociálních klubů by se mohly vybírat poplatky nebo licence.

Facebook Comments Box